Vakantiedialyse
L
L

Pagina : Home

Vakantiedialyse bestaat 10 jaar
Tips voor het Gezin
Calendar

Het Coronavirus blijft tijdens uw Vakantie, ook dit jaar actueel.

In Nederland vindt u meer dan 140 vakantieparken met een Vakantiedialyse binnen een straal van 25 km van uw vakantiepark.

In Duitssprekende landen vindt u 30 vakantieparken (in de toekomst meer) met een Vakantiedialyse van max. 30 Km van uw vakantiepark.


Andere Europese landen vindt u in het menu boven aan de pagina inclusief ruim 5000 dialysecentra.  De rest van de werelddelen hebben wij Verre Landen genoemd hier staan zo'n 9000 dialysecentra.


Een vakantiepark is bij ons een bungalowpark, een camping of een mix van beiden. In Nederland vermelden wij de parken en dialysecentra per provincie,  in Europa per Land. 


Voor meer informatie over vakantiepark of dialysecentrum klikt u op een van de foto's (zie voorbeeld).


Nederlandse centra die geen mogelijheid hebben voor vakantiegasten zijn niet vermeld bij de provincies.  Op de pagina "alle centra" staan deze wel.


Onderaan iedere bladzijde staat nog een menu met  items.

Aux Pays-Bas, vous trouverez plus de 140 parcs de vacances avec Holiday Dialysis dans un rayon de 25 km de votre parc de vacances.  Dans les pays germanophones, vous trouverez 30 parcs de vacances (plus à l'avenir) avec une dialyse de vacances à 30 km maximum de votre parc de vacances.


D'autres pays européens se trouvent dans le menu en haut de la page, dont plus de 5000 centres de dialyse. Nous avons appelé le reste des continents des pays lointains, il y a environ 9000 centres de dialyse ici.


Chez nous, un parc de vacances est un parc de bungalows, un camping ou un mélange des deux. Aux Pays-Bas, nous répertorions les parcs et centres de dialyse par province, en Europe par pays.


Pour plus d'informations sur le parc de vacances ou le centre de dialyse, cliquez sur l'une des photos (voir exemple).


Les centres néerlandais qui ne disposent pas d'installations pour les vacanciers ne sont pas répertoriés dans les provinces. Ceux-ci sont répertoriés sur la page "tous les centres".


Au bas de chaque page se trouve un autre menu avec des éléments.

In den Niederlanden finden Sie mehr als 140 Ferienparks mit Feriendialyse in einem Umkreis von 25 km um Ihren Ferienpark.    Im deutschsprachigen Raum finden Sie 30 Ferienparks (in Zukunft mehr) mit einer Feriendialyse maximal 30 km von Ihrem Ferienpark entfernt.


Weitere europäische Länder finden Sie im Menü oben auf der Seite, darunter über 5000 Dialysezentren. Den Rest der Kontinente haben wir als Far Countries bezeichnet, hier gibt es etwa 9000 Dialysezentren.


Bei uns ist ein Ferienpark ein Bungalowpark, ein Campingplatz oder eine Mischung aus beidem. In den Niederlanden listen wir die Parks und Dialysezentren pro Provinz, in Europa pro Land auf.


Für weitere Informationen zum Ferienpark oder Dialysezentrum klicken Sie auf eines der Fotos (siehe Beispiel).


Niederländische Zentren, die keine Einrichtungen für Feriengäste haben, sind in den Provinzen nicht aufgeführt. Diese sind auf der Seite "Alle Zentren" aufgeführt.


Unten auf jeder Seite befindet sich ein weiteres Menü mit Elementen.

In the Netherlands you will find more than 140 holiday parks with Holiday Dialysis within a radius of 25 km from your holiday park.   In German-speaking countries you will find 30 holiday parks (more in the future) with a holiday dialysis of max. 30 km from your holiday park.


Other European countries can be found in the menu at the top of the page, including over 5000 dialysis centers. We have referred to the rest of the continents as Far Countries. There are about 9000 dialysis centers here.


With us, a holiday park is a bungalow park, a campsite or a mix of both. In the Netherlands we list the parks and dialysis centers per province, in Europe per country.


For more information about the holiday park or dialysis center, click on one of the photos (see example).


Dutch centers that do not have facilities for holiday guests are not listed in the provinces. These are listed on the "all centers" page.


At the bottom of each page is another menu with items.

Vakantiepark het Voorbeeld

Kamperland, Zeeland, Nederland

Route naar dialysecentrum vanaf park

Op het Vakantiepark

Vakantiedialyse

  • Animatie team
  • Zee, Strand
  • Zwembad met glijbaan

Klik op de Foto

Zorg dat u niet voor (financiële) verrassingen komt te staan en neem tijdens de voorbereiding van uw vakantie altijd contact op met uw zorgverzekeraar over  de betaling van uw vakantiedialyse   waar  u ook naar toe gaat.


Houd u ook het adres van het centrum bijdehand als u belt.

For the dialysis tourist from outside the EU,

The Dutch dialysis centers will always want you to pay in advance.

A kidney dialysis treatment costs between 400 and 600 euros at a time.

Ask the Dutch dialysis centers.

Roompot Vakantiepark Weertenbergen Weert  Limburg

Camping de Boergondiër De Krim  (Hardenberg) Overijssel

Dé 5 vakantiedialyse in Nederland waar u zonder taxi naartoe kan.

  

Naar  boven

VakantieDialyse  werkt  geheel  onafhankelijk  en  heeft  geen  enkele  financiële  binding.

Dank voor uw advies en/of inbreng :

Kinderarts / Kindernefroloog  

Mw. drs. L. Koster - Kamphuis   

Dhr. ir. W. Bosman

Adviseur  ICT

Mw. A. de Snaijer  

Dialyseverpleegkundige

  

.....