Vakantiedialyse
L
L
L
L
Vakantiedialyse bestaat 10 jaar

Pagina : Home

Tips voor het Gezin
Calendar

Het Coronavirus blijft tijdens uw Vakantie, ook dit jaar actueel.

In Nederland vindt u meer dan 140 vakantieparken met een Vakantiedialyse binnen een straal van 25 km van uw vakantiepark.

In Duitssprekende landen vindt u 30 vakantieparken (in de toekomst meer) met een Vakantiedialyse van max. 30 Km van uw vakantiepark.


Andere Europese landen vindt u in het menu boven aan de pagina inclusief ruim 5000 dialysecentra.  De rest van de werelddelen hebben wij Verre Landen genoemd hier staan zo'n 9000 dialysecentra.


Een vakantiepark is bij ons een bungalowpark, een camping of een mix van beiden. In Nederland vermelden wij de parken en dialysecentra per provincie,  in Europa per Land. 


Voor meer informatie over vakantiepark of dialysecentrum klikt u op een van de foto's (zie voorbeeld).


Nederlandse centra die geen mogelijheid hebben voor vakantiegasten zijn niet vermeld bij de provincies. Onderaan iedere bladzijde staat nog een menu met  items.

In den Niederlanden finden Sie mehr als 140 Ferienparks mit Feriendialyse in einem Umkreis von 25 km um Ihren Ferienpark.    Im deutschsprachigen Raum finden Sie 30 Ferienparks (in Zukunft mehr) mit einer Feriendialyse maximal 30 km von Ihrem Ferienpark entfernt.


Weitere europäische Länder finden Sie im Menü oben auf der Seite, darunter über 5000 Dialysezentren. Den Rest der Kontinente haben wir als Far Countries bezeichnet, hier gibt es etwa 9000 Dialysezentren.


Bei uns ist ein Ferienpark ein Bungalowpark, ein Campingplatz oder eine Mischung aus beidem. In den Niederlanden listen wir die Parks und Dialysezentren pro Provinz, in Europa pro Land auf.


Für weitere Informationen zum Ferienpark oder Dialysezentrum klicken Sie auf eines der Fotos (siehe Beispiel).


Niederländische Zentren, die keine Einrichtungen für Feriengäste haben, sind in den Provinzen nicht aufgeführt.


Unten auf jeder Seite befindet sich ein weiteres Menü mit Elementen.

Aux Pays-Bas, vous trouverez plus de 140 parcs de vacances avec Holiday Dialysis dans un rayon de 25 km de votre parc de vacances.  Dans les pays germanophones, vous trouverez 30 parcs de vacances (plus à l'avenir) avec une dialyse de vacances à 30 km maximum de votre parc de vacances.


D'autres pays européens se trouvent dans le menu en haut de la page, dont plus de 5000 centres de dialyse. Nous avons appelé le reste des continents des pays lointains, il y a environ 9000 centres de dialyse ici.


Chez nous, un parc de vacances est un parc de bungalows, un camping ou un mélange des deux. Aux Pays-Bas, nous répertorions les parcs et centres de dialyse par province, en Europe par pays.


Pour plus d'informations sur le parc de vacances ou le centre de dialyse, cliquez sur l'une des photos (voir exemple).


Les centres néerlandais qui ne disposent pas d'installations pour les vacanciers ne sont pas répertoriés dans les provinces.


Au bas de chaque page se trouve un autre menu avec des éléments.

In the Netherlands you will find more than 140 holiday parks with Holiday Dialysis within a radius of 25 km from your holiday park.   In German-speaking countries you will find 30 holiday parks (more in the future) with a holiday dialysis of max. 30 km from your holiday park.


Other European countries can be found in the menu at the top of the page, including over 5000 dialysis centers. We have referred to the rest of the continents as Far Countries. There are about 9000 dialysis centers here.


With us, a holiday park is a bungalow park, a campsite or a mix of both. In the Netherlands we list the parks and dialysis centers per province, in Europe per country.


For more information about the holiday park or dialysis center, click on one of the photos (see example).


Dutch centers that do not have facilities for holiday guests are not listed in the provinces.


At the bottom of each page is another menu with items.

Gebruikers informatie.

Alle vakanties boekt u via ons,

op de orginele website van de reisorganisaties.

Vakantiepark het Voorbeeld

Kamperland, Zeeland, Nederland

Route naar dialysecentrum vanaf park

Op het Vakantiepark

Vakantiedialyse

  • Animatie team
  • Zee, Strand
  • Zwembad met glijbaan

Klik op de Foto

Zorg dat u niet voor (financiële) verrassingen komt te staan en neem tijdens de voorbereiding van uw vakantie altijd contact op met uw zorgverzekeraar over  de betaling van uw vakantiedialyse   waar  u ook naar toe gaat.


Houd u ook het adres van het centrum bijdehand als u belt.

For the dialysis tourist from outside the EU,

The Dutch dialysis centers will always want you to pay in advance.

A kidney dialysis treatment costs between 400 and 600 euros at a time.

Ask the Dutch dialysis centers.

Roompot Vakantiepark Weertenbergen Weert  Limburg

Camping de Boergondiër De Krim  (Hardenberg) Overijssel

Dé 5 vakantiedialyse in Nederland waar u zonder taxi naartoe kan.

  

Dank voor uw advies en/of inbreng :

Kinderarts / Kindernefroloog  

Mw. drs. L. Koster - Kamphuis   

Dhr. ir. W. Bosman

Adviseur  ICT

Mw. A. de Snaijer  

Dialyseverpleegkundige

  

.....

N

A

A

R

B

O

V

E

N

VakantieDialyse  werkt  geheel  onafhankelijk  en  heeft  geen  enkele  financiële  binding.

Een diahub is een ruimte/voorziening van 2 dialysestations op een locatie zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt. Per station kunnen 2 patiënten per dag dialyseren. In principe kunnen per diahub dus 8 patiënten wekelijks drie keer dialyseren. Het is een optie om ook één avondshift aan te bieden voor maximaal 2 patiënten. De maximale capaciteit wordt dan 12 patiënten. Voor patiënten is vooral de reistijd naar het ziekenhuis erg belastend. Een plek dichterbij huis is dan zeer welkom.  Daarnaast zijn de hubs ook geschikt voor patiënten die in de buurt wonen of in de buurt van een dialysehub op vakantie gaan altijd in overleg met de verpleegkundigen van de Hub. 

Meer begrip voor de dialysepatiënt

Medisch Centrum De Coepel

Randweg 47   Katwijk.

Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad

Passievruchtstraat 2

2552 BJ Den Haag

Woonzorgcentrum Ametisthorst

Ametisthorst 9,

2592 HD Den Haag


  

Polikliniek Het Nieuwe Weergors 

Vliet 4, 3224HE  Hellevoetsluis

Heliomare Centrum voor Specialistische Revalidatie

Relweg 51

1949 EC Wijk aan Zee

Gezondheidscentrum de Toren 

Primulastraat 2  Brummen

Verpleeghuis Kalorama

Woonzorgcentrum De Loohof

Koning Lodewijklaan 2,

7314 GD Apeldoorn

Oude Arnhemse Bovenweg 3

3941 XM Doorn

Montessorilaan 5,

3706 TB Zeist

Margaretha Medisch Centrum

Siardus Bogaertslaan 8 A,

4635 CM Huijbergen

Zorgcentrum Valkenhof.

John F. Kennedylaan 3

5555 XC Valkenswaard

Zorgcentrum La Valence, Envida

Gronsvelderweg 140,

6229 VN Maastricht

V

V

De Nieuwe trend in Dialyse land.

Dichter bij huis korte of geen reistijd huiselijke sfeer.

  

Een mooie Dialyse Hub van het Bravis ziekenhuis Roosendaal